Informații persoanei vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date personale S.C. SUBSTRATURI S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, strada Livezii nr.13, județul Mureș, România, CUI 43854724 (denumit în continuare “Administrator”) prevede, în conformitate cu articolul 12 și următoarele. Pentru a elibera persoanelor vizate informațiile de mai jos privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoana vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date personale le administrează (cum ar fi vizitatorii magazinelor electronice, clienții înregistrați prin e-shop, comercianții de bonus comercianți, angajații administratorului).

Dacă este necesar, persoanele vizate pot contacta administratorul la contactele enumerate mai jos:

 • adresă de e-mail: zsolt@substraturi.com
 • telefon: 0733-499.351

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în special în scopul înregistrării clienților magazinelor electronice, îndeplinirea contractului, înregistrarea programelor de bonus pentru comercianți și marketing (trimiterea buletinelor informative electronice cu știri și oferte speciale, trimiterea unei cereri de naștere / de vacanță cu un cupon de reducere, line de anunțuri pe Internet, recenzii de clienți ale magazinelor electronice). 

Prelucrarea datelor cu caracter personal bazată pe temeiul juridic al procesării menționate la articolul 6 alineatul (1) litera f) Regulamentul Administratorului respectă cu strictețe apărarea pretențiilor sale legale în îndeplinirea sarcinilor legate de vânzarea de bunuri la magazinul electronic www.substraturi.com și mutațiile sale de limbă. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza consimțământului persoanei vizate, în scopuri de marketing, este utilizată pentru a informa clienții noștri despre evenimente și noutăți prin intermediul unui newsletter sau al unui SMS. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza consimțământului persoanei vizate (de ex, data de naștere, adresa de e-mail) se efectuează numai pe baza consimțământului exprimat cu care persoana vizată este informată întotdeauna înainte de acordarea acestuia. 

Temeiul juridic al prelucrării este cel prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 1a, 1b și 1f.

Administratorul procesează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Datele de identificare a clienților din E-shop, în măsura cerută de legea aplicabilă sau pentru a le contacta (numele, prenumele, numele companiei, ID-ul, ID-ul TVA, data nașterii, adresa (facturare, livrare, telefon, e-mail) , datele cu caracter personal exprimate în acordul persoanei vizate cu prelucrarea datelor cu caracter personal (data nașterii). 
 • Datele personale sunt preluate de la persoana vizată, din surse publice (cum ar fi registrul comerțului, ARES – în special pentru a verifica exactitatea datelor cu caracter personal deja prelucrate) și din alte surse 
 • Destinatarii datelor cu caracter personal sunt entități la care mandatarul este obligat să furnizeze date cu caracter personal pe baza reglementărilor legale generale obligatorii, entitățile cu care mandatarul cooperează (directori străini de e-shop, operatori de magazine Stoklasa, servicii de marketing extern on-line) sau. alte entități autorizate în ceea ce privește prelucrarea specifică. Destinatarul datelor cu caracter personal nu este entități a căror activitate nu are legătură cu activitățile și serviciile furnizate de controlor, cu excepția cazului în care persoana vizată este de acord cu aceasta.

Administratorul intenționează să transmită date cu caracter personal țărilor terțe și organizațiilor internaționale (clienții străini sunt gestionați de manageri străini străini, folosim sisteme de publicitate externe care pot fi amplasate în străinătate în scopuri de marketing). Informațiile privind protecția datelor cu caracter personal, existența garanțiilor adecvate și a locurilor de acces la datele cu caracter personal vor fi furnizate de administratorul contactelor menționate mai sus.  

Datele personale sunt stocate atâta timp cât reglementările legale generale obligatorii stabilesc dacă această prelucrare este impusă sau permisă. În alte cazuri, perioada de stocare a datelor cu caracter personal este stabilită ca fiind timpul necesar exercitării drepturilor sau intereselor legitime ale persoanei vizate, ale operatorului sau ale terților sau ca fiind timpul necesar pentru apărarea drepturilor legale ale operatorului, terțe părți. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal stabilește, de asemenea, cerințele relevante ale normelor Uniunii Europene, în special în domeniul subvențiilor. Atunci când se stabilește durata de stocare a datelor cu caracter personal, se iau în considerare toate aspectele prelucrării respective și interesele persoanei vizate. Vom gestiona datele dvs. personale obținute prin consimțământul persoanei noastre de date timp de 10 ani sau până când consimțământul dvs. va fi retras. 

În cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe îndeplinirea obligațiilor legale, iar furnizarea acestora este o cerință legală, persoana vizată are obligația de a furniza date cu caracter personal. În cazul nedivulgării datelor cu caracter personal, cerințele legale nu pot fi îndeplinite, ceea ce poate duce la eșecul acțiunilor efectuate. Dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință contractuală sau o cerință de a fi inclusă în contract (și nu este o îndeplinire a obligațiilor legale), în cazul refuzului, datele cu caracter personal pot fi furnizate de către persoana vizată unei situații în care contractul nu poate fi încheiat. Cu toate acestea, mandatarul nu condiționează încheierea unui contract de furnizarea de date cu caracter personal de către persoana vizată care nu este necesară pentru încheierea corespunzătoare a contractului. 

Nu există o decizie automatizată în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Profilarea nu este utilizată de administrator.  

Administratorul nu prelucrează date cu caracter personal comunicate direct de persoana vizată în alte scopuri decât cele comunicate persoanei vizate în momentul predării. Dacă operatorul intenționează să proceseze astfel de date cu caracter personal în alte scopuri, va furniza persoanei vizate informații cu privire la acest alt scop, precum și alte informații necesare pentru a-și exercita drepturile înainte de a începe prelucrarea. 

Persoana vizată deține următoarele drepturi:

 • În cazurile în care prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) (a) Regulamentul sau articolul 9 alineatul (2) (a) Regulamentul, adică prelucrarea datelor cu caracter personal, se realizează cu acordul persoanei vizate, persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării, pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea sa.  
 • Să depună plângere către organul de supraveghere. 
 • În conformitate cu articolul 15 din regulament, dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a obține de la operator o confirmare a prelucrării sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc și, în cazul în care este cazul, are dreptul de a avea acces la aceste date cu caracter personal și la informații cu privire la acestea prelucrare. 
 • În conformitate cu articolul 16 din regulament, administratorul are dreptul să corecteze datele personale inexacte referitoare la acesta sau să completeze datele cu caracter personal incomplete fără întârzieri nejustificate.  
 • Dreptul de a șterge fără întârziere datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în condițiile prevăzute la articolul 17 din regulament.
 • Dreptul de a limita controlorul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în condițiile prevăzute la articolul 18 din regulament. În cazul în care persoana vizată solicită acest lucru, mandatarul este obligat să informeze persoana vizată a persoanelor vizate în temeiul articolului 19 din regulament.
 • În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 20 din regulament, acesta trebuie să obțină date cu caracter personal referitoare la acesta pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în mașină, precum și dreptul de a transmite aceste informații unui alt operator. Sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 21 din regulament în orice moment, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc.
 • În condițiile prevăzute la articolul 22 din regulament, nu se poate lua nicio decizie numai în ceea ce privește prelucrarea automată, inclusiv profilul, care are efecte juridice sau are un efect semnificativ asupra acesteia.  
 • Operatorul trebuie să notifice cazul, în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul privind transmiterea datelor, o încălcare a securității datelor sale cu caracter personal, ceea ce duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile sale. Această obligație nu se aplică administratorului în cazul în care se aplică oricare dintre condițiile prevăzute la articolul 34 alineatul (3) din regulament. 
 • Puteți să refuzați în orice moment să trimiteți comunicări de afaceri printr-un link într-un mesaj comercial sau prin trimiterea unui mesaj către oricare dintre persoanele de contact menționate în introducerea acestui document. Termenii și condițiile pentru trimiterea comunicărilor comerciale sunt reglementate în detaliu de prevederile Secțiunii 7 a Legii nr. 480/2004 Coll., Privind unele servicii ale societății informaționale și privind modificarea unor acte (Legea privind unele servicii ale societății informaționale), cu modificările ulterioare.  

 În vigoare de la 31. 10. 2019